Oferta Psycholog

Diagnoza psychologiczna dorosłych (spektrum autyzmu, ADHD)
Diagnozę rozpoczyna wywiad wstępny, który służy postawieniu hipotezy badawczej.
Na podstawie przyjętej hipotezy dobierane są testy psychologiczne, które wypełnia osoba badana (testy wypełniane są w formie online).
Może pojawić się potrzeba przeprowadzenia diagnozy różnicowej, aby potwierdzić lub wykluczyć wpływ innych czynników na występujące objawy.
Kolejny etap to wywiad nacelowany już na konkretną hipotezę.
Ostatnim etapem jest przygotowanie przez diagnostę opinii psychologicznej. Opinia zostaje przedstawiona i przekazana podczas ostatniego spotkania. Wraz z opinią osoba badana udaje się do psychiatry. 

Jeśli badany nie czuje potrzeby omówienia opinii, wówczas wystawiana jest opinia i przekazywana bezpośrednio badanemu. Koszt przygotowania samej opinii to 200 zł. 
Koszt diagnozy waha się w zależności od ilości wizyt, wynosi od 800 zł (przy założeniu najmniejszej liczby wizyt i badania tylko jednego obszaru, np. tylko spektrum autyzmu).
Wizyta trwa 50 minut, koszt 200 zł


Psychoedukacja

Skierowana do osób, które posiadają już diagnozę, jednak chciały by dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania w spektrum autyzmu/z ADHD. Spotkania są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, problemów i trudności, z którymi się zgłasza.
Wizyta trwa 50 minut, koszt 150 zł


Wsparcie dla rodziców atypowych dzieci

Konsultacja obejmuje zarówno psychoedukację, jak i pracę nad zgłaszanymi problemami czy trudnościami.
Wizyta trwa 50 minut, koszt 150 zł


Konsultacje rodzicielskie

Celem konsultacji jest wsparcie rodziców w trudnościach, problemach i odpowiedzenie na pytania dotyczące dziecka.

Wizyta trwa 50 minut, koszt 150 zł


Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne to forma pomocy mająca na celu pomoc w stresujących sytuacjach, dając poprawę zdrowia psychicznego.

Wizyta trwa 50 minut, koszt 150 zł


Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży (spektrum autyzmu, ADHD)
– niedługo w ofercie.

Zapraszamy do kontaktu

ul. Galaktyczna 2a, Gdańsk Osowa

Telefon do Psychologa 790 888 989
psychologwspektrum@gmail.com
Telefon do Osteopaty i Fizjoterapeuty 721 525 786
balticfizjo@gmail.com